logo

Dotácie na nákup lesnej techniky-lesných strojov

V rámci vyhlásenej VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov Vám ponúkame nasledovnú profesionálnu lesnú techniku resp. lesné stroje v akciových cenách a za zvýhodnených podmienok:

- lesné traktory VALTRA s výkonom 80 - 370 HP

- vyvážacie resp. vývozné súpravy KESLA, PATRUUNA a PFANZELT

- lesné a pňové frézy SEPPI M a AHWI

- pôdne frézy SEPPI M a AHWI

- cestné frézy SEPPI M a AHWI

- štiepkovače KESLA, JUNKKARI a MUS-MAX

- procesory KESLA

- automaty resp. procesory na výrobu palivového dreva HAKKI PILKE

- energetické kliešte BIOJACK

- lesné navijaky

Text výzvy nájdete v časti Novinky.

 

© 2008 VPP s.r.o.  |  Všetky práva vyhradené.  |  Pravidlá používania portálu  |  Súkromie  |  Stránku vytvoril a prevádzkuje 3gger.com