logo

Kŕmne vozy Faresin

FARESIN uz mnoho rokov pôsobí v oblasti výroby kŕmnych miešacích vozov. Zo začiatku sa firma orientovala na horizonátlne typy, neskôr pridala aj krmné vozy vertikálneho typu a samojazdné modely. Kvalita a pokročilá technolótia výrobkov FARESIN bola veľakrát ocenená na odborných veľtrhoch. A práve preto ze značka FARESIN tak známa a obľúbená po celom svete.

 

 v  

                                                                   Vertikálne                                                                                

 

 

 

 

h

                                                                        Horizontálne

 

 p Prospekt

© 2008 VPP s.r.o.  |  Všetky práva vyhradené.  |  Pravidlá používania portálu  |  Súkromie  |  Stránku vytvoril a prevádzkuje 3gger.com